Library

Módenes Cabrerizo, Juan Antonio

Movilidad residencial y dinámica familiar de los adultos jóvenes urbanos en los 80 / Juan Antonio Módenes Cabrerizo - Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics, 2000 - 12 p. - Papers de demografia ; 170 .

Comunicació presentada al VII Congreso de la Población Española: "Juventud, la edad de las opciones". Sessió: Problemáticas sociales. Organitzat pel Departament de Geografia de la Universidad Complutense de Madrid i el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid, del 30 de març a l'1 d'abril de 2000


Mobilitat
Famílies
Joventut
Ciutats


Barcelona Ciutat
Sevilla
València Ciutat
Biscaia
Madrid Ciutat