Library

Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de ... [ T. III] resultados municipales : explotación estadística / [Recurs electrònic] : Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1999-2000 - 1998-1999

Cada disquet conté una Comunitat Autònoma Cada any son 18 fitxers de dades llegibles per màquina A partir de l'any 2000 l'explotació estadística del Padró surt en un sol CD-ROM (G-2496)

832


Demografia
Estructura de la població
Padró d'habitants


Espanya Municipis
Espanya Províncies
Espanya Comunitats Autònomes