Library

Aldomà i Buixadé, Ignasi

L'Economia del Solsonès : aprofitament integrat dels recursos comarcals / Aquest estudi ha estat realitzat per Ignasi Aldomà i Buixadè, Romà Pujadas i Rúbies - Barcelona : Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1987 - XV,399 p. - Col·lecció Catalunya comarcal .

8450560683


Sector agrari
Silvicultura
Sector industrial
Recursos naturals
Població
Turisme
Territori
Serveis


Solsonès
Catalunya Comarques