Library

Encuesta de morbilidad hospitalaria [Recurs electrònic] / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 2000-2011 - Anual - 1998-2009

Entre 2001 (Ed. 2004) i 2009 (Ed. 2011) surt dins de: INEBASE = ISSN 1697-3259, publicació en suport electrònic de periodicitat mensual. A partir de 2013, INEBASE deixa de publicar-se en CD-ROM i s'ha de consultar en línia.1695-3894

832 832


Centres hospitalaris
Morbiditat


Espanya