Library

Estadística de vagues i tancaments patronals / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Secretaria General - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball. Secretaria General, 1986-2002 - Mensual - Gener 1986-Desembre 2001

Fins el mes de desembre de 1985 estava inclosa dins de: Quaderns estadístics de relacions laborals Fins desembre del 2001 disponible en suport paper. De gener del 2002 a desembre del 2010 còpies impreses per l'Idescat. Continuada per la versió en línia

782


Conflictivitat laboral
Tancaments patronals
Vagues


Catalunya