Library

Albi Ibañez, Emilio

Fiscalitat i empresa familiar / Emilio Albi - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia. Direcció General d'Indústria, 1993 - 111 p. - Papers d'economia industrial ; 1 .

8439326734


Empresa familiar
Sistema tributari
Política fiscal i pressupostària


Espanya
Alemanya
França
Regne Unit
Holanda
Estats Units