Library

Tomás, Robert

El Canvi tècnic a Catalunya


Branques d'activitat industrial
Inversió estrangera
Tecnologia


Catalunya
Espanya