Library

Cifras INE : boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística - Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 2001-2009 - Irregular - 2001, núm. 1-2009, núm. 10

Descripció feta a partir del núm. 1, 2001 Continuada per la versió electrònica. Fins el núm. 10 del 2009, també disponible en paper. Dels anys 2009 i 2010, còpies impreses per l'Idescat.

832


Moviment natural de la població
Llars
Mercat de treball
Habitatges
Medi ambient
Mobilitat
Comerç exterior
Índex de producció industrial
Cultura
Societat de la informació
Ensenyament


Espanya