Library

Cens de locals de Catalunya 1980 / CIDC Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya - Barcelona : CIDC, 1987 - 268 p.

8439897464


Cens de locals


Catalunya Comarques
Barcelona Ciutat
Corporació Metropolitana de Barcelona