Library

Els Beneficis de la liberalització dels mercats de productes / Antón Costas, Germà Bel (editors) - Barcelona : la Caixa, 1997 - 129 p. - Estudis i informes (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis) ; 11 .

8488099339


Política monetària