Library

Llibre Blanc del Servei de Meteorologia de Catalunya / [coordinació i redacció: Fundació Privada Institut Cerdà] - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient. Servei de Meteorologia de Catalunya, 1998 - 136 p.

Elaborat per encàrrec del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

8439345887


Meteorologia


Catalunya