Library

Compact euro-mundial - [Barcelona] : Difusora Internacional : Planeta-De Agostini, 1998 - 2 v. + 2 CD-ROM

Conté: [1]. Países del mundo. [2]. Europa de las regiones

8439569459 (o.c.)


Població
Indicadors econòmics
Comerç exterior
Transport
Indicadors socials
Euro
Política monetària
Societat de la informació
Innovacions tecnològiques
Relacions internacionals
Macromagnituds
Atles
Estadística regional
Enciclopèdies i diccionaris


Espanya Comunitats Autònomes
Comunitat Econòmica Europea
Món
Unió Europea