Library

Encuesta de Servicios Audiovisuales 1997 [Recurs electrònic] / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1999 - Dades llegibles per màquina

A partir de 1999 les dades surten a l'Encuesta anual de servicios (G-2397)


Audiovisuals


Espanya