Library

Les Energies renovables a Catalunya / [direcció: Albert Mitjà ; equip de treball: Joan Josep Escobar, Enric Brazís] - 3a ed. - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Institut Català d'Energia, 1999 - 119 p. - Tecnologies avançades en estalvi i eficiència energètica ; 18 .

8439343760


Energia eòlica
Energia solar
Tipus d'energia, altres
Recursos hidràulics
Desenvolupament sostenible
Fonts d'energia
Sector de la construcció


Catalunya