Library

Formador/a ocupacional : català-castellà = Formador/ra ocupacional : castellà-català / Formador/ra ocupacional [coordinació i supervisió: Teresa Rocamora Mirabet] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Secretaria d'Afers Laborals i Ocupació, 2003 - [8], [4] p. - Glossaris ocupacionals. Docència i recerca Glossaris ocupacionals ; 6 .

Vocabulari extret a partir del Reial decret 1646/1997 de 31 d'octubre pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de l'ocupació de formador/a ocupacional Publicació capicuada

8439360797


Formació ocupacional
Terminologia
Català
Castellà