Library

Cens agrari 1999 : v. 3 Estructura del sector agrari / Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 2002 - 222 p.

Es publiquen 4 volums

Ed.: October 2002

This volume contains the data from the 1999 Agricultural Census on the structure of the agricultural sector, with double-entry tables according to the different basic structural classifications and the characteristics of the farms for Catalonia as a whole. These statistics have been generated through a co-operation agreement between Idescat and the INE.

For more information you can also examine Agricultural Census.Ed.: Octubre 2002

Aquest volum conté les dades del Cens agrari de 1999 referides a l'estructura del sector agrari, amb taules de doble entrada conceptual segons les diferents classificacions estructurals bàsiques i les característiques de les explotacions, amb referència al total de Catalunya. Aquesta estadística s'ha dut a terme segons un conveni de col·laboració entre l'Idescat i l'INE.

Per a més informació podeu consultar Cens agrari.Ed.: Octubre 2002

Este volumen contiene los datos del Censo agrario de 1999 referidos a la estructura del sector agrario, con tablas de doble entrada conceptual según las diferentes clasificaciones estructurales básicas y las características de las explotaciones, con referencia al total de Cataluña. Esta estadística se ha llevado a cabo según un convenio de colaboración entre el Idescat y el INE.

Para más información puede consultar Censo agrario.8439357532 (o.c.) 84393592840 (v.1)


Cens agrari
Cens ramader
Superfície agrícola
Explotacions agràries
Règim de tinença de la terra


Catalunya Comarques
Catalunya Municipis
Catalunya