Library

Pla general 1984-1992 i programa d'actuació municipal 1984-1987 aprovat pel Consell Plenari de 18 de Novembre de 1983 / Ajuntament de Barcelona - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1984 - 47 p.


Corporacions locals
Plans d'acció municipal


Barcelona Ciutat