Library

Mercat de treball : informació complementària per a un millor aprofitament de les taules input-output de Catalunya / equip investigador: Jaume García (director) ; Júlia Bosch, Lluís Díaz, Sergi Solanas - Versió definitiva, juliol 2003 - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2003 - 60 p. - Taules input-output de Catalunya 2001. Estudi de viabilitat .

A la coberta: Departament d'Economia i Finances, Departament de Treball A la part superior de la portada: Institut d'Estudis Territorials Títol a la coberta: Estadística sobre el mercat de treball

La finalitat d'aquest informe és definir uns criteris metodològics apropiats per millorar l'aprofitament de la informació del mercat de treball, a través d'un conjunt de taules estadístiques integrades en el marc del projecte Taules input-output de Catalunya 2001.


Comptabilitat nacional
Taules input-output
Mercat de treball
Salaris
Discriminació sexual
Estadística--Metodologia


Catalunya