Library

Padró d'habitants 1981 : zones estadístiques / Ajuntament de Barcelona - Barcelona : L'Ajuntament, 1986 - 1 v. (en paginació múltiple)

Document no publicat


Padró d'habitants
Piràmide d'edats
Població


Barcelona Ciutat Zones Estadístiques