Library

Subirats, Joan

Apunts per a un projecte de ciutat : elements de concertació local / Joan Subirats i Humet - Barcelona : Ajuntament, DL 1987 - 55 p. - Quaderns ILE ; 5 .


Planificació urbana


Barcelona Ciutat