Library

Estadística municipal / Institut Valencià d'Estadística - Valencia : l'Institut, 1988-1991 - Anual - 1987-1991


Sanitat
Sector financer
Estructura de la població
Indicadors econòmics
Sector agrari
Mercat de treball
Territori


València Comunitat Autònoma Municipis