Library

Datos facilitados por la comisión de precios de Llotja de Cereals de Barcelona / Llotja de Cereals de Barcelona - Barcelona : Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, 1974-2017 - Setmanal - 1974-2017

Continuada per la versió electrònica Fins núm.8 febrer 2017, disponible en paper. A partir núm.9 febrer 2017, disponibles els fitxers pdf a la Biblioteca de l'Idescat

441


Cereals
Preus


Catalunya