Library

Estimació de la renda 1980 a Barcelona ( per districtes i barris ) - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1981 - 28 f.


Renda disponible


Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Barris