Library

Atur registrat : anàlisi de les dades del mes ... / Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, Observatori del Mercat de Treball - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball i Indústria, 2004-2005 - Mensual - 2004, febrer-2005, abril

Continua, en part: Atur registrat i contractació. Anàlisi de les dades del mes de ... Continuada per: Demandes d'ocupació, atur registrat, contractació laboral : avanç de les dades del mes ..

781


Atur registrat


Catalunya
Catalunya Comarques