Library

Estadística de contractació laboral [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Observatori del Treball i Model Productiu - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Observatori del Treball i Model Productiu, 2004- - Mensual, acumulat anual - 2004, gener-

Descripció del recurs: 28 de maig del 2010 Els anys 2004 al 2010 còpies impreses per l'Idescat A partir del mes de febrer de 2004 continua, en part: Atur registrat i contractació. Anàlisi de les dades del mes de ... Absorbeix: Contractació laboral d'ETT

781


Contractació laboral


Catalunya
Catalunya Comarques