Library

Dona i treball : butlletí estadístic / Generalitat de Catalunya. Direcció General de Relacions Laborals - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, 2004-2006 - Semestral - núm. 1 (juliol, 2004)-núm. 5 (juliol, 2006)

Absorbida per: Dones i treball: publicació estadística del Departament de Treball: anuari


Dona
Mercat de treball
Foment de l'ocupació
Taxa d'atur
Atur registrat
Afiliats a la seguretat social
Contractació laboral
Regulació d'ocupació
Condicions de treball
Mediació, arbitratge i conciliació
Població activa


Catalunya
Espanya
Unió Europea