Library

Rotació laboral a Catalunya [Recurs electrònic] / Observatori del Treball i Model Productiu - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Observatori del Treball i Model Productiu, 2002- - Anual - 1998/2001-

De 1998/2001 a 2007, còpia impresa per l'Idescat

1604


Contractació laboral


Catalunya
Catalunya Comarques