Library

Prado, Emili

Les Televisions locals a Catalunya : de les experiències comunitàries a les estratègies de proximitat / Emili Prado, Miquel de Moragas - Barcelona : Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2002 - 96 p.

Número extraordinari de la revista Quaderns del CAC de setembre 2002
Televisió
Radiodifusió
Legislació


Catalunya