Library

Hàbits alimentaris i consum d'aliments a Catalunya : Llibre Blanc / [autors: Arturo Jiménez i Cruz ... [et al.]] - 2 ed. rev. - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària. Servei de Promoció de la Salut, 1988 - 106 p.

8439310293


Consum familiar
Indústria alimentària, de begudes i tabac


Catalunya