Library

Silva, Carlos Nunes

Portugal : sistema de govern local / Carlos Nunes Silva - [Barcelona] : Institut de Ciències Polítiques i Socials : Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis, cop. 2004 - 49 p. - Món local ; 11 .

8498030099


Corporacions locals


Portugal