Library

La Renda bàsica de ciutadania : una proposta viable per a Catalunya / Jordi Arcarons ... [et al.] - Barcelona : Mediterrània, 2005 - 206 p. - Polítiques (Editorial Mediterrània) ; 45 .

8483346443


Prestacions de serveis socials
Indicadors socials
Política de renda
Renda familiar disponible


Catalunya