Library

Cens d'habitatges de 1981. Catalunya : explotació de dades per districtes censals als municipis de mes de 100.000 habitants / Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge - Barcelona : la Generalitat, 1988 - 159 p.


Cens d'habitatges
Habitatges


Catalunya Municipis
Barcelona Ciutat
Badalona
Hospitalet de Llobregat, l'
Sabadell
Santa Coloma de Gramenet
Terrassa
Lleida Ciutat
Tarragona Ciutat