Library

Estructura del comerç d'alimentació de Barcelona : el consum i els seus condicionants - [S.l. : s.n.], 1984 - v.

Document no publicat Al vol. 3: estudi patrocinat per: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Serveis Municipals. Subàrea de Proveïments i Consum i subvencionat per: Generalitat de Catalunya. Departament de Comerç i Turisme. Direcció General de Comerç Interior i Consum

Conté: 2.2. Àmbits d'influència i àrees d'atracció dels mercats de Barcelona 3. Hàbits de compra i condicionants del consum / direcció i coordinació: Jordi Maymó i Asses ; enquesta realitzada per ABF: Josep Alegret i Nou, Josep Mª Bros i Ortega, Silvia Fonolleda i Prats


Productes alimentaris
Consum familiar


Barcelona Ciutat