Library

Indicadors energètics [Recurs electrònic] / Institut Català d'Energia - Barcelona : Institut Català d'Energia, [2012]- - Mensual

A partir del 2018, s'unifiquen el "Full mensual" i l'"Evolució dels principals indicadors"

Conté: Principals indicadors de l'energia a Catalunya: Full mensual dels principals indicadors: evolució dels principals indicadors. Sèrie homogènia històrica d'indicadors energètics ; Indicadors de seguiment del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya. Pla d'energia i canvi climàtic


Sector energètic


Catalunya