Library

Reixach i Pla, Modest

Difusió social del coneixement de la llengua catalana : anàlisi de les dades lingüístiques del Padró d'Habitants de 1986, de Catalunya, Illes Balears i País Valenciá / per Modest Reixach i Pla ; amb la col·laboració de: Joaquim Capellades, Manel Falguera, Jacqueline Hall - Barcelona : Departament de Cultura, 1990 - 2 v. - Publicacions de l'Institut de Sociolingüística Catalana. Sèrie estudis ; 2 .

Bibliografia El segon volum és una carpeta de mapes

8439312784 (o.c.)


Coneixement de la llengua autòctona


Catalunya Municipis
Balears
València Comunitat Autònoma
Catalunya Comarques
Catalunya Províncies