Library

Balaguer, Teresa

El Sector bancari europeu : panorama i tendències : (2a part) / Josep M. Liso (director), Teresa Balaguer, Montserrat Soler - Barcelona : Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis, cop. 1999 - 300 p. - Estudis i informes (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis) ; 16 .

8488099452


Sistema bancari


Espanya
Holanda
Luxemburg
Àustria
Dinamarca
Irlanda
Finlàndia
Grècia
Europa