Library

Entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària : enquesta activitat ... / [elaboració de les dades i redacció: Servei d'Autorització i Registre d'Entitats, Centres i Serveis Sanitaris. Direcció General de Recursos Sanitaris] - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos Sanitaris, 2002-2011 - Anual - 2000-2009

Fins l'any 1999 aquesta informació estava inclosa a la publicació: Entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària. Memòria (GI-0872). A partir de l'any 2000 la Memòria tracta exlusivament del desglossament de la cartera i de les dades demogràfiques. Títol a la coberta: Assegurança lliure. Activitat ...368


Entitats d'assegurances
Institucions mutualistes
Activitat hospitalària
Consultes mèdiques


Catalunya