Library

Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l'alumnat de 4t. d'ESO de Catalunya : avaluació de l'educació secundària obligatòria 2006 / [direcció de l'estudi: Joaquín Prats Cuevas] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, 2008 - 126 p. - Informes d'avaluació ; 11 .


Ensenyament secundari
Alumnes
Sociolingüística


Catalunya