Library

Valls i Marsal, Joan

Els Viatges dels espanyols a Catalunya : activitats i opinió / directora del treball dirigit: Mònica Bécue i Bertaut ; realitzat per: Joan Valls i Marsal - [Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya], 2000 - 100 p.

Treball dirigit de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya

Treball realitzat dins el Programa de cooperació educativa entre l'Idescat i la UPC, llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. Tractament de la informació textual procedent de preguntes obertes, de l'enquesta periòdica que l'Idescat realitza sobre els viatges de la resta d'espanyols a Catalunya els anys 1998/1999. La informació textual. Metodologia. Creació d'una tipologia. Enllaç entre les tècniques estadístiques i les dades textuals la unitat lèxica. Mètodes d'estadística textual, taula lèxica. Anàlisi factorial, anàlisi de correspondències simples i mètodes de classificació automàtica. Validació de la tipologia i dels errors. Recuperació dels errors.


Vacances
Viatgers
Indicadors turístics
Moviment turístic
Enquestes d'opinió
Metodologia


Catalunya
Espanya