Library

Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada curso ... / [Recurs electrònic] : Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1998-2012 - Quinquennal - 1994/1995-2009/2011

L'any 1998 (curs 1994/95) es va publicar en paper i disquet. A partir de 2002 (curs 1999/2000) només disponible en suport electrònic A partir de 2007 (curs 2004/2005) surt dins de: INEBASE = ISSN 1697-3259, publicació en suport electrònic de periodicitat mensual A partir de 2013, INEBASE deixa de publicar-se en CD-ROM i s'ha de consultar en línia.

832 832


Despeses
Ensenyament


Espanya