Library

Infancia y familias : realidades y tendencias / Carme Gómez-Granell ... [et al.] - Barcelona : Ariel, 2004 - 277 p. - Observatorio de la infancia y las familias .

Aquest llibre ha estat elaborat en base a les aportacions i les dades de l'informe "La infància i les famílies als inicis del segle XXI" realitzat per l'Instituto de Infancia y Mundo Urbano

8434417073


Població infantil
Famílies
Política social
Esbarjo
Indicadors socials
Indicadors de salut
Hàbits culturals
Immigració exterior
Legislació
Ensenyament


Catalunya
Barcelona Ciutat
Àrea Metropolitana de Barcelona
Espanya