Library

La Població vulnerable a Barcelona / [coordinació: Carme Borrell, Anna Ballesteros, Aina Plaza] - [Barcelona] : Corporació Sanitària de Barcelona : Agència de Salut Pública de Barcelona, 2006 - 95 p.

Ponències presentades a les IV Jornades Tècniques de la Corporació Sanitària de Barcelona sobre "La població vulnerable amb dificultats sanitàries i socials a la ciutat de Barcelona"


Tercera edat
Immigració exterior
Maltractaments a les dones
Indicadors socials
Indicadors de salut
Congressos i conferències


Barcelona Ciutat