Library

Península Ibérica en cifras / Instituto Nacional de Estadística = Península Ibérica em números / Instituto Nacional de Estatística - Madrid : Lisboa : Instituto Nacional de Estadística; Instituto Nacional de Estatística, 2004-2009 - Anual - 2004-2008

Continuada per la versió en línia


Text en castellà i portuguès

1646-0960

832


Territori
Medi ambient
Població
Cultura
Indicadors de salut
Programes d'atenció social
Indicadors socials
Tecnologia
Mercat de treball
Macromagnituds
Comerç
Sector industrial
Sector agrari
Sector pesquer
Sector terciari
Transport
Comunicacions
Turisme
Ensenyament


Espanya
Portugal
Unió Europea