Library

Televisió interactiva : simbiosi tecnològica i sistemes d'interacció amb la televisió / [elaboració de l'informe: G.R.I.S.S. Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi de la Universitat Autònoma de Barcelona ; direcció: Emili Prado i Rosa Franquet] - Barcelona : Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2006 - 115 p.

Número extraordinari de la revista Quaderns del CAC de març de 2006
Televisió
Telecomunicacions


Catalunya