Library

Atles comarcal de Catalunya [Recurs electrònic] / Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Institut Cartogràfic de Catalunya - 2a ed. - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006- - discs òptics CD-ROM

Conté: Girona. 2. Alt Empordà. 10. Baix Empordà. 15. Cerdanya. 19. Garrotxa 20. Gironès. 28. Pla de l'Estany. 31. Ripollès. 34. La Selva

8439370474 (o.c.)


Sector energètic
Comunicacions
Cultura
Medi ambient
Indicadors econòmics
Serveis públics
Població
Territori
Transport


Catalunya Comarques
Baix Llobregat
Val d'Aran
Alt Empordà
Garrotxa