Library

Estadísticas históricas de España siglos XIX-XX / [Recurs electrònic] : Carlos Barciela [et al.] ; Albert Carreras y Xavier Tafunel, coordinadores ; amb la col·laboració tècnica de Raimon Soler ; pròleg de Josep Fontana - 2a ed., rev. y aum. - Madrid : Fundación BBVA, 2005 - 1 disc òptic CD-ROM8496515001 (versió paper)


Comerç exterior
Administració pública
Comunicacions
Sector financer
Meteorologia
Índex de preus de consum
Indicadors econòmics
Sector agrari
Sector industrial
Sector de la construcció
Població
Transport
Història


Espanya
Espanya Províncies