Library

La Mobilitat en dia feiner a la Regió Metropolitana de Barcelona : Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF'...) / Autoritat del Transport Metropolità ; [realitzada per: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans] - [Barcelona] : ATM, [2006]- - 1 desplegable - Anual - 2005-

Resum de l'Enquesta. La versió completa és disponible en suport electrònic i en línia a través de la pàgina web de la Institució

1233


Mobilitat


Barcelona Ciutat
Regió Metropolitana de Barcelona