Library

Satorra, A

Small area estimation at Idescat : current and related research / Albert Satorra and Eva Ventura - [Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2006] - 22 p.

La finalitat d'aquest document és presentar de forma resumida el conjunt de treballs i resultats que del 2000 al 2006 ha fet el grup de treball Idescat-UPF sobre la metodologia d'estimació de petites àrees. En aquest informe es fa referència tant a mètodes d'estimació sense informació auxiliar com a mètodes amb informació complementària. Una singularitat del programa de recerca del grup Idescat-UPF és que aquesta informació complementària no es deriva de censos o registres administratius, sinó d'enquestes lleugeres territorials, que complementen les enquestes de referència. En el document també es presenten alguns dels més recents avenços metodològics en aquest tema, en especial els desenvolupats pel professor N. Longford (2004-2007), publicats a Survey Methodology.
Estimació estadística
Estadística--Metodologia


Catalunya