Library

Devolder, Daniel

Trends in fertility by parity in Europe / Daniel Devolder, Maria José González, Karine Gavino - Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics, 2002 - 15 p. - Papers de demografia ; 203 .

A la portada: L'article s'ha realitzat en el marc del projecte: "Female Employement in National Institutional Contexts (FENICs)" Karine Gavino ha col·laborat en aquest treball com a membre del projecte Marie Curie Fellowships Training Sites "Demography, Family and Spatial Redistribution. A Southern European Perspective (DEMOS)" (contracte HPMT-CT-2000-00057) finançat per la Comissió Europa dins del V Programa Marc (Improving Human Resource Potential & Socio-economic Knowledge Base)


Índex sintètic de fecunditat
Famílies


Espanya
Itàlia
Portugal
França
Bèlgica
Alemanya
Àustria
Finlàndia
Canadà
Estats Units