Library

Riera Prunera, Maria Carme

Els Índexs de Producció Industrial i de Preus Industrials a Catalunya (1975-2001) / Maria Carme Riera i Prunera, Jordi Suriñach Caralt - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, [2002?] - 31 p. - Sèries històriques de l'economia catalana .

A la portada: Grup de Recerca Anàlisi Quantitativa Regional. Universitat de Barcelona


Índex de producció industrial
Índex de preus industrials
Metodologia


Catalunya
Espanya